top of page

TAEKWON-DO

 

Taekwon-Do is een vorm van ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent “Tae” voet, “kwon” hand of vuist en “Do” de manier of de weg. Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging.

Voor de serieuze Taekwon-Doka is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen. In deze tijd met al haar geweld en intimidatie biedt Taekwon-Do de zwakkere een prachtig effectief wapen om zichzelf te verdedigen.

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging. Taekwon-Do wordt gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor de sterken onder ons, maar juist ook voor de zwakkeren, jong of oud, man of vrouw, groot of klein.

 

GESCHIEDENIS

 

De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook wel eens vergeleken met karate ("Koreaans karate"). Alhoewel de wering en standen ongeveer hetzelfde zijn als bij karate, legt taekwon-do meer accenten op de ontwikkeling van traptechnieken, beweeglijkheid en aaneenschakelingen van diverse technieken (dynamischer). De naam Taekwon-Do is afgeleid van taekgyeon (??). Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen taekgyeon en taekwon-do is deze slechts oppervlakkig.

 

Behalve dat in beide sporten de beoefenaars zich veel van traptechnieken bedienen zijn er verder geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm. Men probeert vaak om taekwon-do een langere geschiedenis toe te dichten dan historisch kan worden bewezen. taekwon-do is vrij recent ontstaan uit Japans karate. Ondertussen heeft taekwon-do zich echter ontwikkeld tot een op zich zelf staande unieke stijl. De naam Taekwon-Do is bedacht door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi in 1955, nadat een aantal hoofdscholen zich verenigd hadden in de Koreaanse Taekwon-Do Associatie. In 1966 werd de International Taekwon-Do Federation opgericht als eerste wereldwijd verspreidde Taekwon-Do bond.

 

ORGANISATIE

 

Als Taekwon-Do sportschool zijn wij aangesloten bij ITF-Nederland. Daardoor zijn wij erkend door de wereldorganisatie van ITF - International Taekwondo Federation (1955). ITF taekwondo is de traditionele vorm en kijkt naar de technische beheersing en de esthetische uitvoering van technieken in de stijlvormen en het sparren. Deze zijn gebaseerd op de wetten van de fysica. Bij deze vorm mag je de tegenstander tijdens het sparren op het hoofd (geen achterhoofd), voorzijde (tot op bandhoogte) en zijkant van het lichaam gecontroleerd raken (met voet- èn handtechnieken). ITF behandelt ook sterk de zelfverdediging.

bottom of page